1. VISOKA TEHNOLOGIJA U ĐUBRENJU USEVA

  SUN 2U1                                SHELION AGROTECH
                                  USVOJIVOST DO 98%

  Jedinstvena kombinacija gde su neorganske granulisane npk komponente sa mikroelementima obložene i inkorporirane u guste humusne organske sastojke.

  SPOROOTPUŠTAJUĆA    SERTIFIKOVANA        REG. U EU.  Gusti humusni sastojci koji se koriste u proizvodnji ovih granilisanih organo-mineralnih potiču od leonardita  i najbogatiji su izvor huminskih, fulvokiselina I prirodnih faktora rasta na međunarodnom tržIštu.
  Koriste se kao osnovna - bazična đubriva I imaju brojne prednosti u odnosu na stara klasična neorganska NPK đubriva.


  Prednosti:

  1.Usvojivost do 98%. Sa druge strane, kod ostalih starih ključnih npk đubriva ne prelazi 30%.
  2.Njihovom primenom dugo se produžava delovanje(akcija).Visoko stabilno I dugoročno napajanje (ishrana) u svim     fazama razvoja bez čestih skupih aplikacija.
  3.Povećavaju proizvodnju.Poboljšavaju kvalitet proizvoda.
  4.Ne utiču na ph tla, jer nemaju kiselo dejstvo. Ovo poboljšava kvalitet I plodnost zemljišta I podešava ph.
  5.Ne vezuju se, ostaju dostupna korenu biljaka, koriste se kada je potrebno. Veća ekonomija I bolji rezultati.
  6.Na njih ne utiču klimatski uslovi. To važI za sva tla.  Njihova osnovna aktivnost je da rastvore slabo rastvorljive soli đubriva, da rastvore umerene rastvorljive soli tla da se ishranjuju i neguju korisni mikroorganizmi I da se reguliše kiselost đubriva I zemljišta (ph).
  Na ovaj način, kapsulirano granulirano đubrivo je moguće usvojiti uz pomoć biljaka b98% (umesto 30% konkurenata đubriva) i ima Sertifikovano (dokazano) delovanje.


  Sun đubriva imaju maksimalno široku mogućnost primene u praktično svim poljoprivrednim kulturama, u voćarstvu, povrtarstvu i ratarstvu.
  Formulacija SUN 48 (N4% , P8%, K12%, CA3%, MG1% + Mikroelementi + 30% organski humusni sadržaj)
  Preporučuje se za osnovno đubrenje u jesenje-zimskom periodu u voćarstvu, povrtarstvu kao i u ratarskim usevima (šećerna repa, soja, lucerka...)


  Osnovna preporuka je prve godine koristiti SUN đubriva u istim količinama kao I klasična mineralna đubriva formulacije 8:16:24 i sl.
  A kasnije u 2,3 godini se ta količina može smanjiti 10-30%.
  Razlog za to je izuzetno visoka usvojivost SUN đubriva do 98% što višestruko premašuje usvojivost klasičnih NPK đubriva.
  Razlog za to su humusne komponente kojima su obložene granule koje utiču ne samo na povećanu usvojivost nego i popravljaju strukturu zemljišta trajno i "razbijaju" teško rastvorljive soli koje se nagomilavaju godinama u savremenoj intenzivnoj poljoprivrednoj praksi.
  Višegodišnjim korišćenjem raznih hemijskih proizvoda, intenzivnim navodnjavanjem I obradom "teškom" mehanizacijom pri čemu se sabija i degradira zemljište.
  Tako da imamo situaciju da su mikro i marko elementi nedostupni gajenim biljkama iako ih ima u zemljištu.
  Organska komponenta u SUN đubrivima poreklom iz leonardita oslobađa te biljci nedostupne hranljive materije plus obezbeđuje nove iz granula koje se mogu lako I jednostavno aplicirati postojećom mehanizacijom.

  Na kraju cena SUN đubriva je trenutno u nivou klasičnih npk đubriva u aktuelnim tržIšnim uslovima tako da za praktično isto količinu novca koju planirate da uložite dobijate sve ove prednosti o kojima smo pisali koja imaju ova organo - mineralna đubriva.
  To je svakako okolnost o kojoj treba dobro da razmislite I iskoristite, odluka je na vama.


  Čuvajmo svoje zemljište za buduće generacije !!!